Planer

Valparna har kommit

De är födda 4/3-22  det blev 3 B/t hanar och 2 B/t tikar


Mor: SE23381/2015 SR
Mimmidalens Sweet Quite A Surprise

ua: 2021-05-17 6 år


Far: SE10143/2014 R Longways Danny Danilo

ua 2022-12-17 8 år